Dverg kochin

Tverrstripet Dverg Kochin høne

Tverrstripet Dverg Kochin hane og høne.

Blå Dverg Kochin høner

Blå tverrstripet Dverg Kochin hane.

Sort Dverg Kochin høne.

Sort Dverg Kochin høne.